Continue

Grand Cherokee SRT

Grand Cherokee SRT

SRT® MODELİNİN SÜKAN ÇARXI

Dəri ilə sarınan və alt tərəfi yastı olan bu sükan çarxı sürətin əl ilə dəyişdirilməsi üçün pərli sürət dəyişdiricilərinə malikdir.

19-LUQ SƏS SİSTEMİ

Harmon Kardon® markalı bu sistem 825 Vt-luq səsucaldanlara malik olmaqla, ən yüksək  səs qabiliyyəti nümayiş etdirir.

SƏS AZALTMA SİSTEMİ

Səs Azaltma Sistemi  çöldən gələn səs-küyün təsirini azaltmağa kömək edir.