Continue

KUKİLƏR

KUKİLƏR

İnternet saytımızdan daha əlverişli və effektiv faydalana bilməniz üçün kompyuterinizin “Cookie” fayllarından istifadə olunmaqdadır. Saytımızın istifadə etdiyi bu müvəqqəti fayllar və ayarlar eyni zamanda üçüncü tərəflərə də aid ola bilər və məhz sizə uyğun reklam məzmunlarını sizə təqdim etməyə xidmət edir. Saytın istifadəsinə davam etməklə kompyuterinizin müvəqqəti yaddaş– “cookie” fayllarından istiadə olunmasına razılıq vermiş olursunuz.

Kömək lazımdır? Bizə yazın